วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

เพลงพ่อขุนผาเมือง

เนื้อร้อง / ทำนอง ประเสิรฺฐ สร้อยอินทร์
ขับร้อง ยอดรัก สลักใจ

อุ้มพระดำน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

ระหว่างพระนางสิงขรมหาเทวี จุดไฟเผาเมืองราดนั้น ได้มีข้าราชบริพารส่วน