วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

โยนกเชียงแสน เมืองต้นตระกูลพ่อขุนผาเมือง

อาณาจักรโยนกเชียงแสนเป็นอาณาจักรใหญ่ ครอบครองดินแดนที่เป็นภาคเหนือของประุเทศไทย ในปัจุบัน ตลอดไปถึงดินแดนของแคว้นตั้งเกี๋ยของประเทศจีน และรัฐฉานตอนเหนือของเวียดนาม ทิศใต้ถึงละโว้ ทิศตะวันตกถึงแม่น้ำสาละวินติดกับพม่า มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-18
ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ ทรงพระนามว่า "พญาสิงหนวัติ" เป็นเจ้าชายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ได้อพยพผู้คนลงมาสร้างอาณาจักรโยนกเชียงแสนขึ้น
กษัตริย์ในราชวงศ์ "สิงหนวัติ" ปกครองนครโยนกเชียงแสนสืบมานับ 100 ปี จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช ขอมจึงมีอำนาจอยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรนี้ ได้ตีนครโยนกแตก พระเจ้าพังคราชต้องอพยพผู้คนไปตั้งเมืองใหม่ ที่เวียงสีทอง และต้องส่งส่วยเป็นทองคำใ้ห้กับขอมเป็นประจำทุกปี พระเจ้าพังคราชมีพระโอรสที่มีความสามารถองค์หนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: